#image_title

Ważne pytania w sprawie relacji na linii ZUL-Lasy Państwowe padły 18.08.2023 we Włocławku

18.08.2023 r we Włocławku na spotkaniu z Donaldem Tuskiem wiceprzewodniczący SPL Wojciech Szczotka zadał przewodniczącemu PO pytania dotyczące upolitycznienia Lasów Państwowych oraz wizji przyszłych relacji na linii Lasy Państwowe -zakłady usług leśnych.

“Ja jako przedsiębiorca pracuję dla monopolisty państwowego, ten monopolista sam wylicza mi za jakie pieniądze mam pracować, tworzy kosztorysy, no i nie zgadza się na żadne przekroczenia i tak dalej. Pieniądze są coraz gorsze, nas jako przedsiębiorców pcha się coraz bardziej w stronę decyzji odejścia z tej branży bądź szarej strefy. I teraz chciałbym zadać takie pytanie, bo zauważyliśmy jako przedsiębiorcy z tej branży niszowej bardzo, że nastąpiło bardzo duże upolitycznienie Lasów Państwowych. Czy ma pan na to jakąś receptę na przyszłość, jeśli wygracie te wybory 15 października? A drugie pytanie – może ma pan jakąś wizję na to jak Lasy Państwowe powinny współpracować z takimi podmiotami jak my? Ludźmi ukrytymi w tym lesie, ale jednak niezbędnymi, bo lasy nie robią tego same?”

Donald Tusk między innymi odpowiedział:

A sytuacja szczególnie drobnych firm, to jest sytuacja niemalże niewolnicza, bo z tego co wiem, Lasy Państwowe mogą robić dokładnie wszystko, jest kwestia źle organizowanych przetargów, co rok musicie startować w przetargach, nawet na dwa lata nie można zaplanować bez pewności że dostaniecie zlecenie. Lasy Państwowe mogą wykorzystywać przepisy żeby postępować nie fair i zarabiać defacto, również takim “małym szantażem” – mają swój park maszynowy, zawsze mogą go wykorzystać mówiąc “nie przyjmiecie złych warunków, to sami sobie to zrobimy”. Wiem, że uwzględniają wyłącznie kwestię ceny przy przetargach, a nie uwzględniają innych składników, takich, które powinno się uwzględniać w czasie oferty przetargowej […]

Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją ze spotkania

Całość relacji znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/live/n-s4_DQEF1U?feature=share

#image_title

Spotkanie z przedsiębiorcami

21.06.2023 w Wąsoszkach odbyło się spotkanie zakładów usług leśnych pracujących na terenie regionalnych dyrekcji w Pile i Toruniu. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji przedsiębiorców. Spotkanie zorganizował Zarząd Główny SPL. Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej przedstawiono aktualne działania ZG SPL oraz projekt społecznego programu naprawy sektora usług leśnych.

Poruszano sprawy obecnej współpracy z jednostkami LP na różnych szczeblach zarządzania od dyrekcji generalnej do nadleśnictw. W dyskusji przejawiał się głos niepokoju związanego z przyszłością zakładów.

Przedsiębiorcy wskazywali na coraz trudniejszą współpracę z administracją leśną związaną w głównej mierze z niespotykanym w historii LP upolitycznieniem LP i brakiem konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania ZUL-i. Poruszano również kwestie związane z wdrażaniem mechanizacji prac w zagospodarowaniu lasu.

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na sposób kalkulacji usług leśnych przez nadleśnictwa. Wprowadzenie nowego systemu rozliczania oraz błędnych założeń , przez co wycena części prac jest mocno zaniżona.

Do drugiej części spotkania zaproszono przedstawicieli dyrekcji regionalnych w Pile i Toruniu. Dyrektor RDLP w Toruniu oddelegował na spotkanie zastępcę nadleśniczego nadleśnictwa Zamrzenica Piotra Puchowskiego a dyrekcję pilską reprezentował p.o. nadleśniczego Rafał Banaś z nadleśnictwa Złotów. Dyskusja z przedstawicielami LP głównie dotyczyła środków jakie LP przeznaczają na usługi leśne oraz budzące kontrowersje wśród przedsiębiorców zakupy harvesterów przez nadleśnictwa. 

#image_title

Spotkanie z doradcą Prezydenta RP

16.06.2023 przedstawiciele SPL spotkali się w Warszawie z doradcą Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju Pawłem Sałkiem.

Podczas spotkania przedstawiono aktualną, trudną sytuację przedsiębiorców  świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych.

Przedstawiono również listę postulatów, o które niezmiennie od lat ubiegają się przedsiębiorcy:

  • konieczność wprowadzenia regulacji chroniących rynek przed nieuczciwą konkurencją,
  • rzetelność wyliczania środków finansowych przeznaczanych na usługi,
  • zapewnienie dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.