Spotkanie Zakładów Usług Leśnych z Zarządem SPL

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z właścicielami firm leśnych prowadzących działalność na terenie RDLP w Białymstoku, które odbyło się 13 stycznia w Augustowie w ośrodku BiaVita Polska S.A., zgromadziło aż 60 osób. Jednym z głównych powodów tak dużej frekwencji były obawy przedsiębiorców związane z zapowiedzianymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczeniami w pozyskaniu drewna, które pojawiły się już po zawarciu umów na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej w roku 2024. Spośród 10 obszarów wskazanych przez resort środowiska aż cztery znajdują się właśnie na terenie dyrekcji białostockiej – konkretne pozycje wytypowano w na terenach puszczy Augustowskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej i Rominckiej. – Las to także ludzie, którzy z lasu żyją – mówili przedsiębiorcy. Właściciele firm leśnych i ich pracownicy to strona społeczna, będąca interesariuszem gospodarki leśnej, a mimo to nikt z nimi tych planów w najmniejszym stopniu nie konsultował, stawia się ich przed faktem dokonanym. Spotkanie odbyło się przy wsparciu firmy maszynylesne.eu. Pełna relacja w numerze 3/2024 „Drwala”.

Comments are closed.