Spotkanie w Lubinie

22 września 2023 roku w Lubinie odbyło się spotkanie ZG SPL z przedsiębiorcami  leśnymi z regionu dolnośląskiego .

Głównym celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji Zakładów Usług Leśnych przed przetargami na rok 2024 oraz omówienie działań podejmowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Ponadto, w trakcie spotkania omówiono obecną trudną współpracę Stowarzyszenia z obecnym kierownictwem Lasów Państwowych. Jednym z przykładów ilustrującym podejście leśników w zielonych mundurach był brak przedstawiciela wrocławskiej RDLP na tym tak ważnym dla przedsiębiorców spotkaniu.

Uczestnicy spotkania wyrazili obawy związane przyszłością prowadzenia swoich firm w związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze leśnym oraz trudnościami w znalezieniu chętnych do pracy w lesie. W trakcie spotkania dyskutowano nad istotnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem  sektora leśno-drzewnego w Polsce.

Obecnie w SPL trwają prace nad opracowaniem postulatów naszego środowiska mające na celu uregulowanie zasad funkcjonowania sektora leśno-drzewnego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży usług leśnych.

Prezentacja ze spotkania w PDF

Autor zdjęć -Marek Bodył

Comments are closed.