Konferencja w Olsztynie „Współpraca Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych”

W dniach 05-06 grudnia 2023 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Współpraca Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych.

Konferencję zorganizował Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Nasze stowarzyszenie było partnerem tego wydarzenia.

Organizatorzy oprócz sesji referatowej zaproponowali ciekawą formułę dyskusji podzieloną na następujące bloki tematyczne:

  • przyszłości przetargów  leśnych- co można zrobić lepiej?
  • Certyfikacja przedsiębiorstw leśnych,
  • docelowy model funkcjonowania sektora usług leśnych,
  • bezpieczeństwo pracy.

Każdy blok tematyczny był poprzedzony referatami prezentującymi podejście LP oraz przedsiębiorców.

W trakcje dwudniowej dyskusji pojawiały się ciekawe postulaty dotyczące funkcjonowania całego sektora, które zgodnie z deklaracją organizatorów mają trafić na biurka polityków odpowiedzialnych za leśnictwo w naszym kraju.

Prezentacja SPL Olsztyn 12.2023

Comments are closed.