Konferencja SPL Gołuchów w Kołobrzegu

Spotkanie ZG SPL w Katowicach

Spotkanie ZG SPL z przedsiębiorcami działającymi na terenie RDLP w Katowicach

W dniu 09.11.2023 r. w miejscowości Pokój (woj.opolskie) odbyło się kolejne regionalne spotkanie przedsiębiorców leśnych z Zarządem Głównym SPL.

Cykliczne spotkania w regionach mają na celu integrację przedsiębiorców, omówienie bieżącej sytuacji oraz przedstawienie aktualnych działań SPL.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części uczestniczyli sami przedsiębiorcy, w drugiej dział wziął zastępca dyrektora katowickiej RDLP Hubert Wiśniewski.

W trakcie dyskusji uczestnicy odnosili się do bieżącej sytuacji w swoich zakładach. Generalnie nastroje wśród przedsiębiorców katowickiej dyrekcji nie są optymistyczne. Deficyt pracowników, stygmatyzowanie przez niektórych nadleśniczych przedsiębiorców mających odwagę upomnieć się o swoje sprawy, czy wybiórcze traktowanie firm przez nadleśnictwa to główne wątki momentami gorącej dyskusji. Spotkanie zakończyło się apelem do dyrektora Wiśniewskiego o zwrócenie uwagi nadleśniczym o większe respektowanie i kontrolowanie zapisów umowy dotyczących spełniania warunków w trakcie realizacji umowy oraz apelem o wznowienie dobrej tradycji corocznych spotkań wszystkich przedsiębiorców z leśnikami.

Ostatnie takie wydarzenie w katowickiej dyrekcji odbyło się 5 lat temu.

Kolejne regionalne spotkanie pokazało, że jedyną drogą do odbudowy partnerskich relacji pomiędzy administracją leśną a przedsiębiorcami jest szczery choć czasem bolesny dialog.

Następne regionalne spotkanie ZG SLP planuje zorganizować na terenie dyrekcji poznańskiej.

Comments are closed.