Prace członków SPL w Komisjach i Podkomisjach sejmowych

 Członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w pracach Komisji i Podkomisji sejmowych 

  1. W dniu 25 stycznia 2024 r. (czwartek), w sali nr 312 (bud. U), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; 
  2. W dniu 21 lutego (środa) w godz. 10.00-15.00 w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. 
  3. W dniu 21 lutego 2024 r. (środa) w sali nr 04A (bud. U) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1 odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego. 
  4. W dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek), w sali nr 211 (bud. U), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1. Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Do pobrania: Prace członków SPL w Komisjach i Podkomisjach sejmowych

Comments are closed.