Pozyskiwanie drewna

W zakres usług wchodzi pozyskiwanie drewna na terenach leśnych, pozostałych terenach zielonych oraz w innych miejscach, gdzie konieczne jest usuwanie roślinności drzewiastej.

W zakres usług wchodzi :

  • wstępny szacunkowy pomiar drzew przeznaczonych do wycięcia (na podstawie którego sporządzana jest szacunkowa wycena),
  • pozyskanie drewna i manipulacja surowca zgodnie z ustaleniami usługodawcy;
  • transport drewna do najbliższej drogi wywozowej
  • pomiar końcowy drewna.

Prace hodowlane

W zakresie usług znajduje się wykonywanie zabiegów hodowlanych - sadzenie drzew, koszenie upraw leśnych, zabiegi pielęgnacyjne w młodnikach oraz porządkowanie powierzchni pozrębowych.

W zakresie usług :

  • wykonanie zabiegów zgodnie z potrzebami pielęgnowanego obszaru
  • sadzenie drzew i krzewów zgodnie z planami urządzania lasu lub innymi wskazówkami
prace-hodowlane-2
porzadkowanie-terenow-zielonych

Porządkowanie terenów zielonych

Wykonywanie zabiegów hodowlanych i pielęgnacyjnych w terenach zielonych, na terenach ochronnych, rekreacyjnych oraz przy obiektach infrastruktury liniowej ( miejsca pod liniami wysokiego napięcia, przy liniach kolejowych, szlakach komunikacyjnych itp.)

Prace specjalistyczne

Zakładanie plantacji choinkowych, pielęgnacja i formowanie choinek, usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych

uslugi-specjalistyczne