Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Leśnych

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie powstało w 1992 r. jako odpowiedź na rozpoczynający się w polskim leśnictwie proces prywatyzacji prac leśnych związanych z pozyskaniem drewna oraz pracami związanymi z hodowlą i ochrona lasu.

Proces prywatyzacji polegał na przejściu zatrudnionych ówcześnie w Lasach Państwowych pracowników (głównie na stanowiskach robotniczych) na prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rzecz nadleśnictw i dotyczył kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Na początku lat 90-tych XX w. w Lasach Państwowych było zatrudnionych ponad 100 000 pracowników dziś jest to ok 26 000 osób (głownie w administracji).

Ok. 60 000 pracowników, znalazło zatrudnienie w prywatnych firmach tzw. Zakładach Usług Leśnych. Był to jeden z większych procesów transformacji zatrudnienia w Polce, który odbył się praktycznie bez protestów społecznych. Obecnie prywatne przedsiębiorstwa leśne świadczą swoje usługi na terenie całego kraju. Są to firmy o bardzo dużym zróżnicowane pod względem potencjału. Od dużych firm wyposażonych w specjalistyczne maszyny do pozyskania i zrywki drewna świadczących usługi w całej Europie  po niewielkie firmy pracujące lokalnie. Szacuje się ,że w zakładach usług leśnych jest zatrudnionych dziś ok 45000 pracowników.

Celem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych jest pełna reprezentacja środowiska przedsiębiorców leśnych świadczących swoje usługi na rzecz nadleśnictw, prywatnych właścicieli lasów oraz innych podmiotów zlecających prace związane z pracami leśnymi oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Obecnie SPL zrzesza ponad 80 firm z terenu całego kraju zrzeszone w 7 oddziałach i 6 kołach regionalnych.

Cele i zadania

  • pełna reprezentacja interesów środowiska przedsiębiorców leśnych.
  • kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej członków Stowarzyszenia oraz podnoszenia ich kwalifikacji.
  • opieka nad rozwojem młodej kadry przedsiębiorców leśnych.
  • występowanie wobec organów administracji państwowej oraz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych w sprawach dotyczących interesów środowiskowych, zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia.
  • popularyzacja nowoczesnych technologii wykonywania prac leśnych.
  • podnoszenie wiedzy w zakresie bezpiecznych metod i technologii pracy w leśnictwie.
  • ochrona terenów leśnych przed dewastacją i zniszczeniem.

Struktura i kontakty regionalne

Pracami stowarzyszenia kieruje 6 osobowy zarząd a w ramach struktur regionalnych działa 7 oddziałów regionalnych oraz 6 kół . Zasięgi struktur regionalnych pokrywają się z zasięgiem terytorialnym Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Działania stowarzyszenia

SPL jest członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorców Leśnych (ENFE), organizacji zrzeszającej stowarzyszenia przedsiębiorców leśnych z 14 krajów europejskich oraz aktywnie wspiera Forest Stwardship Council (FSC) w Polsce.

Oferta współpracy

Członkowie SPL dysponują odpowiednim potencjałem oraz doświadczenie w zakresie wszelkich prac związanych z leśnictwem, zagospodarowanie terenów zielonych oraz utrzymaniem infrastruktury liniowe. W zakresie naszych usług znajdują się prace związane z: pozyskaniem drewna – usługi polegające na pozyskaniu drewna, transporcie do drogi wywozowej zagospodarowaniem lasu – sadzenie lasu, prace pielęgnacyjne oraz wykonywanie zabiegów ochronnych. Przygotowujemy profesjonalne wyceny naszych usług wykonywane przez doświadczonych specjalistów.

Prace wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników za pomocą specjalistycznych maszyn i profesjonalnych narzędzi.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego