Spotkanie z przedsiębiorcami

21.06.2023 w Wąsoszkach odbyło się spotkanie zakładów usług leśnych pracujących na terenie regionalnych dyrekcji w Pile i Toruniu. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji przedsiębiorców. Spotkanie zorganizował Zarząd Główny SPL. Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej przedstawiono aktualne działania ZG SPL oraz projekt społecznego programu naprawy sektora usług leśnych.

Poruszano sprawy obecnej współpracy z jednostkami LP na różnych szczeblach zarządzania od dyrekcji generalnej do nadleśnictw. W dyskusji przejawiał się głos niepokoju związanego z przyszłością zakładów.

Przedsiębiorcy wskazywali na coraz trudniejszą współpracę z administracją leśną związaną w głównej mierze z niespotykanym w historii LP upolitycznieniem LP i brakiem konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania ZUL-i. Poruszano również kwestie związane z wdrażaniem mechanizacji prac w zagospodarowaniu lasu.

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na sposób kalkulacji usług leśnych przez nadleśnictwa. Wprowadzenie nowego systemu rozliczania oraz błędnych założeń , przez co wycena części prac jest mocno zaniżona.

Do drugiej części spotkania zaproszono przedstawicieli dyrekcji regionalnych w Pile i Toruniu. Dyrektor RDLP w Toruniu oddelegował na spotkanie zastępcę nadleśniczego nadleśnictwa Zamrzenica Piotra Puchowskiego a dyrekcję pilską reprezentował p.o. nadleśniczego Rafał Banaś z nadleśnictwa Złotów. Dyskusja z przedstawicielami LP głównie dotyczyła środków jakie LP przeznaczają na usługi leśne oraz budzące kontrowersje wśród przedsiębiorców zakupy harvesterów przez nadleśnictwa. 

Comments are closed.