List do uczestników 122 Zjazdu PTL

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Leśnego przedstawiciele ZG SPL wzięli udział w sesji plenarnej 122 Zjazdu w PTL w Wałbrzychu.

Program zjazdu obejmował sesję plenarną oraz dyskusję o przyszłości leśnictwa w Polsce.

Udział w dyskusji wzięli nie tylko leśnicy, ale również ekolodzy, naukowcy i przedstawiciele przemysłu drzewnego. W całej dyskusji przewijały się postulaty dotyczące zmian funkcjonowania całego sektora usług leśnych. Pojawiały się między innymi postulaty o zwiększenie nadzoru społecznego nad Lasami Państwowymi, powołanie Rady Leśnictwa nadzorującej pracę dyrekcji generalnej oraz zapewnienie godziwych warunków płacowych dla zakładów usług leśnych oraz pracowników parków narodowych. Wielokrotnie paneliści podkreślali konieczność odpolitycznienia Lasów Państwowych oraz odtworzenia partnerskich relacji z zakładami usług leśnych i przemysłem drzewnym.

Poniżej zamieszczamy list ZG SPL do uczestników 122 Zjazdu PTL.

List do uczestników 122 zjazdu PTL w Wałbrzychu

Comments are closed.