21.06.2021 Współpraca SPL i Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

Możliwości zacieśnienia współpracy były tematem rozmów w ramach spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z władzami Wydziału Leśnego i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W spotkaniu, do którego doszło 8 czerwca, ze strony SPL uczestniczyli prezes Tadeusz Ignaciuk oraz członek zarządu Waldemar Spychalski. Ze strony wydziału leśnego UPP do stołu zasiadło kierownictwo w pełnym składzie, czyli dziekan prof. dr hab. Piotr Łakomy, prodziekani wydziału ds. studiów (prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński, prof. UPP dr hab. Edward Roszyk, prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt), prodziekan ds. finansów prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, a także dr hab. inż. Władysław Kusiak, dr hab. Marek Wieruszewski i mgr Katarzyna Włoch. Pierwotnie spotkanie planowane było już czerwcu ubiegłego roku, jednak z powodu wprowadzonych obostrzeń pandemicznych musiało poczekać cały rok. Celem dyskusji były możliwe pola szeroko rozumianej współpracy.

Czytaj więcej: 21.06.2021 Współpraca SPL i Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

05.06.2021 Pierwsze spotkanie z dyrektorem Kubicą

Do pierwszego spotkania przedstawicieli przedsiębiorców leśnych z nowo powołanym dyrektorem generalnym LP Józefem Kubicą doszło 27 maja w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział blisko 20 osób – reprezentantów Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Polskiego Związku Pracodawców Leśnych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Stronę przedsiębiorców leśnych reprezentowali: Tadeusz Ignaciuk, Waldemar Spychalski, Tomasz Parzentny, Marta Ucinek, Wojciech Wójtowicz, Włodzimierz Grzebieniowski i Lucjan Długosiewicz. Ze strony Lasów do stołu usiedli: Józef Kubica (p.o. dyrektora generalnego LP), Jan Tabor (p.o. z-cy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej), Krzysztof Janeczko (z-ca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych), Magdalena Bukowska (naczelnik wydziały zamówień publicznych i innowacji), Jarosław Piekutin (naczelnik wydziału analiz ekonomicznych i planowania), Krzysztof Rostek (naczelnik wydziału hodowli lasu), Marcin Cichowicz (p.o. naczelnika wydziału administracji, bezpieczeństwa i ochrony pracy w leśnictwie), Marian Wiśniewski, Krzysztof Knop i mecenas Jarosław Jerzykowski.

Rozmienianie na drobne

Jak to często bywa w przypadku rozmów z kierownictwem Lasów, poruszane początkowo tematy były ważne, jednak unikały istoty zasadniczych problemów współpracy usługowych firm leśnych z ich strategicznym partnerem. Padły pozytywne oceny wyników prac zespołu zajmującego się mechanizacją prac w zagospodarowaniu. Marcin Cichowicz zadeklarował przedłożenie wniosków dyrektorowi generalnemu do końca czerwca. Ze strony przedsiębiorców padła propozycja wdrożenia podpisu elektronicznego do protokołów zleceń, przekazania powierzchni i innych dokumentów wystawianych przez administrację nadleśnictw, niezbędnych do realizacji zadań przez firmy leśne, celem ograniczenia zbędnych przejazdów. Ułatwienie takie miałoby szczególne znaczenie dla dużych firm, działających na terenie kilku nadleśnictw. Mecenas Jerzykowski zapewnił, że od strony prawnej nie ma żadnych ograniczeń, by takie narzędzie wdrożyć. Dyrektor Janeczko przyznał, że dla Lasów również byłoby to jak najlepsze rozwiązanie, możliwe do wprowadzenia w rozsądnej perspektywie czasowej. Przy czym pod uwagę brane są trzy możliwości: podpis kwalifikowany (wymagający poniesienia określonych kosztów zakupu podpisu) lub nieodpłatne rozwiązania administracyjno-rządowe (podpis na profilu zaufanym i dowód osobisty z warstwą cyfrową). W kilku nadleśnictwach elektroniczne podpisy zleceń i protokołów już funkcjonują.

Żeby było uczciwie

Poruszony został temat samozatrudnienia, który jak powszechnie wiadomo, często jest po prostu akceptowanym przez prawo sposobem obniżenia kosztów pracy. Jednak w usługowej branży leśnej bywa pośrednią przyczyną wielu nieprawidłowości. Z obserwacji wynika, że osoby samozatrudnione częściej ulegają wypadkom przy pracy niż osoby zatrudnione na etacie, co wynika z większej autopresji na ilość pozyskanych metrów. Jednocześnie trudniej wyegzekwować stosowania środków ochrony indywidualnej – inspekcja pracy nie ma mechanizmu sprawdzania przestrzegania bhp, gdyż w przypadku realizacji prac w ramach podwykonawstwa przez podmioty samozatrudnione nie zachodzi praca w rozumieniu kodeksu pracy. Większym natomiast problemem jest wciąż pokutująca praca na czarno. ­– Zdarza się, że czterech samozatrudnionych, skupionych w konsorcjum, bierze zamówienie o wartości miliona złotych. Rzeczą fizycznie niemożliwą jest wykonanie takiego zamówienia i taka osoba obrasta w szereg „podwykonawców” – szwagrów, wujków, i tworzy się łańcuszek ludzi przychodzących do lasu nie wiadomo na jakich warunkach – mówił Włodzimierz Grzebieniowski. – Nie godzi się, aby w trzeciej dekadzie XXI wieku takie sytuacje nieunormowane prawnie miały miejsce, kiedy po jednej stronie jest poważna organizacja Lasy Państwowe, a po drugiej wykonawcy. Eliminacja wszelkiego rodzaju patologii, jakie rządzą sferą wykonawstwa usług leśnych, powinna być naszym wspólnym celem.

Czytaj więcej: 05.06.2021 Pierwsze spotkanie z dyrektorem Kubicą

Kondolencje

 

 Koledze  Januszowi  Zawiślakowi 

prezesowi  koła SPL w Szczecinku

i jego Rodzinie

wyrazy szczerego współczucia, żalu i otuchy z powodu śmierci

SYNA Grzegorza

składają

 Prezes Zarządu Głównego

Tadeusz Ignaciuk

oraz członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych

 

 

 

17.05.2021 Notatka z posiedzenia Zarządu SPL w poszerzonym składzie w Gołuchowie

Nowa taktyka
– Przez ostatni rok wiele spotkań, wiele możliwości zostało zaniechanych, wielu pomysłów nie udało nam się zrealizować, co wynikało z ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią covid – powiedział prezes SPL Tadeusz Ignaciuk, otwierając posiedzenie Zarządu Głównego w poszerzonym składzie, które udało się w końcu zorganizować 17 maja w Gołuchowie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 20 przedsiębiorców. Główna tematyka ożywionych dyskusji dotyczyła wizji dalszej współpracy z Lasami Państwowymi i celowości jakichkolwiek rozmów na szczeblu DGLP.
Na początku zjazdu minutą ciszy uczczono pamięć syna Janusza Zawiślaka, prezesa regionalnego koła SPL w Szczecinku, który zmarł nagle w wieku 35 lat. Następnie Waldemar Spychalski, który przed spotkaniem uczestniczył jako prelegent w Polskim Kongresie Leśnym, zorganizowanym w formie on-line przez portal Monitor Leśny, przekazał kilka świeżo zasłyszanych informacji. Delegat SPL przygotował wystąpienie pod przewrotnym tytułem „Kto komu więcej płaci – leśnicy zulowcom czy zulowcy leśnikom?” – Na Kongresie Wiesław Krzewina, były wicedyrektor generalny LP, powiedział, że leśnicy wiedzą doskonale, iż Chińczycy kupią u nas każdą ilość drewna, bez względu na cenę, w związku z czym nie przejmują się niczym, co się dzieje u nas na rynku – relacjonował Waldemar Spychalski poranne wystąpienia. – Mówiono też o tym, że są różne programy mające wspomóc np. drzewiarzy w Polsce, natomiast zapomina się o dwóch ważnych sektorach, bez których produkcja drewna by nie istniała – o przedsiębiorcach leśnych i transporcie drzewnym. Na to pieniędzy nie ma, a leśnicy się tym kompletnie nie interesują.

Czytaj więcej: 17.05.2021 Notatka z posiedzenia Zarządu SPL w poszerzonym składzie w Gołuchowie

06.05.2021 Polski Kongres Leśny

 Przypominamy, że autorzy Monitora Leśnego - bloga poświęconego tematyce gospodarki leśnej, łowieckiej, przemysłu drzewnego oraz ochrony przyrody w Polsce i na świecie  w dniu organizują  w dniu 17 maja 2021 r. Polski Kongres Leśny. Głównym tematem Polskiego Kongresu Leśnego jest: „Nowy Ład Polskiego Leśnictwa”

Jednym z prelegentów będzie  członek Zarządu Głównego SPL Waldemar Spychalski , który zaprezentuje problemy branży usług leśnych. 

Wystąpienie Waldemara Spychalskiego Kto komu więcej płaci – leśnicy zulowcom czy zulowcy leśnikom? zaplanowane jest na godzinę 8:20.

 

"Polska scena leśna nigdy jeszcze nie była tak bardzo skonfliktowana jak w ostatnich kilku latach. Narastające napięcia na linii instytucji państwowych, prywatnego sektora produktów i usług czy organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, nie służą wypracowaniu koniecznych reform ekonomiczno-społecznych dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w Polsce."

Dodatkowe informacje