Najnowsze aktualności

11.05.2020 MŚD Serbia 2020 przeniesione

Zaplanowane na 1–6 września br. 34. Mistrzostwa Świata Drwali w Serbii zostały oficjalnie odwołane. Zarząd IALC w piśmie wystosowanym 8 maja do krajów członkowskich poinformował o ich przesunięciu na rok 2022.

Niniejszym oficjalnie ogłaszamy to, co od dłuższego czasu było do przewidzenia. Uznaliśmy, że ryzyko związane z organizacją mistrzostw świata drwali jest w obecnej sytuacji po prostu zbyt duże i nie ma możliwości ich bezpiecznego przeprowadzenia. Z tego względu podjęliśmy decyzję o anulowaniu MŚD 2020 i przeniesieniu ich na rok 2022. Powodem jest panująca pandemia koronawirusa.

Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie każdej osoby, zawodników, organizatorów i kibiców. Oczywiście liczyliśmy, że MŚD będą mogły się odbyć. Jednak od dłuższego czasu było jasne, że należy się spodziewać decyzji o ich odwołaniu, podobnie jak innych ważnych wydarzeń, a także z uwagi na globalne obostrzenia dotyczące swobodnego podróżowania. Odwołanie to jest logiczną konsekwencją sytuacji na świecie. Mieliśmy nadzieję do ostatniej chwili, ale niestety nie ma obecnie innej możliwości.

To bardzo bolesna decyzja, którą podjęliśmy wspólnie z gospodarzem MŚD i sponsorami, mimo że rozpoczęła się już gorąca faza przygotowań i szczegółowego planowania, która wymagała znacznych nakładów pracy. Uznaliśmy jednak, że również ze sportowego punktu widzenia nie byłoby możliwe zorganizowanie zawodów zapewniających wszystkim zawodnikom równe szanse – z powodu różnych warunków treningów sportowców, a także braku zawodów eliminacyjnych, które nie mogły się odbywać.

Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja związana z pandemią w dniach, w których MŚD miały się odbyć. Dlatego też brana pod uwagę wersja rozegrania MŚD na początku września została uznana za nierealną.

Czas niepewności, czy uda się zorganizować mistrzostwa, dla nas wszystkich dobiegł końca. Niemniej zachęcamy każdą zaangażowaną osobę i instytucję, aby się nie zniechęcała i dążyła do realizacji swoich celów. Prosimy także współorganizatorów i sponsorów o solidarność w tym trudnym czasie, aby utrzymać MŚD w przyszłości. Konkretna data nie została jeszcze ustalona.

Pandemia koronawirusa masowo zakłóciła prawie wszystkie aspekty naszego życia i wymaga od nas wiele. To szczególnie poważny kryzys, ale przykłady z przeszłości pokazują nam dobitnie, że my, ludzie, zawsze mieliśmy siłę, by dzięki nowym koncepcjom, pomysłom i bodźcom pokonać każdą, największą nawet trudność.

Życzę nam wszystkim odwagi, pewności siebie i zawsze iskierki nadziei na horyzoncie w tych czasach niepewności.

 

Sandra Schwender

Prezyden  International Association Logging Championships


 

Dodatkowe informacje