Najnowsze aktualności

07.05.2020 Kiedy Niemcy robią biznes, Polska zwiększa ryzyko pożarowe

Przez pierwsze dwa miesiące 2020 roku, Niemcy i Czesi zwiększyli swój eksport drewna okrągłego o 250% i 300% odpowiednio. W tym samym czasie w Polsce Pani Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu pracuje nad zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma na celu przeklasyfikowanie pozyskanego surowca drzewnego w lasach na drewno energetyczne. Bo jak twierdzi pozostawienie pozyskanego surowca w lesie może zwiększyć zagrożenie pożarowe w lasach.

Monitor Leśny - link 

Dodatkowe informacje