Najnowsze aktualności

10.04.2020 RDLP Katowice ograniczają do minimum prace leśne.

W RDLP w Katowice podjęto decyzję o wstrzymaniu cięć planowych związanych z pozyskaniem surowca trudno zbywalnego (drewna średniowymiarowego S2A i S2AP). Pozyskanie drewna i związana z tym produkcja określonych sortymentów, będzie realizowana jedynie „pod odbiorcę”, który zadeklaruje chęć jego odbioru w najbliższym czasie, jak i z uwagi na stan sanitarny lasu.

Pismo RDLP Katowice 

Dodatkowe informacje