11.01.2021 Ontario, Kanada: Pomoc dla firm leśnych

Rozciągające się między Wielkimi Jeziorami a Zatoką Hudsona Ontario jest kolejną kanadyjską prowincją, która uruchomiła program pomocy finansowej dla firm leśnych, rekompensującej im koszty zapewnienia środków zabezpieczających przed koronawirusem. W ramach tego programu małe i średnie firmy mają otrzymać łącznie 5,3 mln dolarów. Zwracane będą m.in. koszty instalowania stacji odkażających, wzmożonego czyszczenia, dodatkowego szkolenia pracowników, stosowania środków służących zwiększeniu dystansu fizycznego i zapewniania środków ochrony osobistej. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem federalnego Funduszu Środków Bezpieczeństwa w Sektorze Leśno-Drzewnym. Władze Kanady obu szczebli, federalnego i prowincjonalnego, uznały branżę leśno-drzewną za sektor kluczowy ze względu na jej rolę w dostarczaniu podstawowych surowców do wyrobu produktów higienicznych, materiałów medycznych, opakowań żywności i materiałów transportowych.

Źródło: www.woodbusiness.ca

06.10.2020 Wiceminister Środowiska Edward Siarka powołany, przejął obowiązki od Michała Wosia w zakresie leśnictwa i łowiectwa

Poseł Solidarnej Polski Edward Siarka został powołany na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. W sobotę  3 października 2020 r. Minister Środowiska Michał Woś w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego i Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka wręczył Edwardowi Siarce akt powołania podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za leśnictwo i łowiectwo, także w połączonym resorcie środowiska i klimatu, a docelowo w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Będzie kontynuował politykę ministra Michała Wosia szczególnej ochrony naszego dziedzictwa narodowego jakim są polskie lasy.

LINK

10.09.2020 Poszukiwana firma do zrywki drewna - Katowice

Praca dla podwykonawcy na terenie nadleśnictwa Katowice, związana ze zrywką drewna liściastego średniowymiarowego w ilości kilku tysięcy metrów sześciennych. Dodatkowo praca dla zespołu ścinkowo- zrywkowego ( drewno lisciaste-pilarka). Informacje pod numerem telefonu 601 669 754

14.09.2020 Lasy Państwowe zarabiają mniej. "Najtrudniejsza sytuacja od co najmniej 20 lat"

Przychody Lasów Państwowych po pierwszych siedmiu miesiącach br. wyniosły 4,78 mld zł i były niższe o 631 mln zł niż rok wcześniej - dowiedziała się PAP w Lasach Państwowych. Niższe przychody to efekt pandemii. LP tną też koszty.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wyjaśnił, że niższe przychody firmy wynikają głównie z wiosennego zastoju w przemyśle drzewnym, spowodowanego pandemią COVID-19 i zamrożeniem gospodarki.

Link do artykułu w Business Insider 

23.08.2020 Sejm odrzucił veto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sejm nie poparł stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zmienia definicję drewna energetycznego. Procedowana w specjalnym trybie nowelizacja ustawy ma według założeń wesprzeć Lasy Państwowe, które mają kłopoty ze sprzedażą surowca drzewnego.

LINK do artykułu w z portalu Drewno.pl

Dodatkowe informacje