01.08.2020 Woś: zaostrzamy kary za śmiecenie w lesie

Lasy Państwowe płacą rocznie 20 mln zł za sprzątanie śmieci nielegalnie porzuconych na obszarach leśnych. Minister środowiska Michał Woś zapowiedział we wtorek zaostrzenie kar za śmiecenie w lesie. Grzywna zostanie podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł., pięciokrotnie zwiększy się liczba fotopułapek.

Link do Pulsu Biznesu

01.08.2020 Nowa władza - nowe porządki? Artykuł z sierpniowego Drwala

Mniej więcej w połowie maja w Lasach Państwowych doszło do kilku zmian na stanowiskach dyrektorów dyrekcji regionalnych. Sytuacja taka, nie nowa w Lasach, zawsze i nieodmiennie wprowadza pewien stan niepokoju zarówno wśród pracowników, jak i partnerów biznesowych. Co czeka przedsiębiorców leśnych pod nowymi rządami?

Artykuł z sierpniowego Drwala

10.04.2020 Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Smutek Wielkiego Piątku i radość Wielkanocnego poranka to tajemnice stające zawsze blisko siebie.

Po ciemnościach i mrokach nastaje świt, po cierpieniach i bólu przychodzi ukojenie i nadzieja uzdrowienia.

Po upadkach i kryzysach nadejdzie odrodzenie i rozwój. 

Z okazji zbliżających się Świat Zmartwychwstania Pańskiego wszelkiego dobra, nadziei, cierpliwości i miłości będącej sensem życia

 w imieniu Zarządu Głównego SPL
  życzy Tadeusz Ignaciuk

17.07.2020 Drewno z lasów będzie mogło trafić do elektrowni. Leśnicy odpowiadają na zarzuty ekologów

Lasy Państwowe będą mogły sprzedać drewno elektrowniom. W czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy OZE, która zmienia definicję drewna energetycznego. Opozycja i ekolodzy obawiają się, że to pretekst do zwiększenia wycinki w polskich lasach. Rządzący przekonują, że chodzi o drewno, które zalega w lasach przez kryzys w przemyśle wywołany epidemią COVID-19.

LINK do artykułu

Link

 

31.03.2020 Kosiniak - Kamysz w sprawie ZUL - interpelacja poselska

Z dniem 30 marca br. poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz złożył do Ministra Klimatu Michała Kurtyki interpelację w sprawie sytuacji panującej w sektorze usług leśnych, w kontekście ich współpracy z instytucją Lasów Państwowych, na tle wspierania przez państwo małych przedsiębiorstw.

Szanowny Panie Ministrze!
 
Przyjęty przez centralne władze naszego państwa program walki z rozlewającą się po kraju pandemią oraz wkomponowany w ten pion działalności państwa program ratunkowo-osłonowy dla licznej statystycznie grupy małych przedsiębiorstw, już w fazie wstępnej  realizacji wyłania zarówno jego słabe strony, jak i pominięcia. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o podmioty gospodarcze, które od dawna istnieją na rynku, ale nie znalazły się w grupie przedsiębiorstw objętych systemem ekonomicznej osłony.
W kontekście zamieszczonych wyżej ogólnych uwag pragnę zaznaczyć, że w ostatnich dniach do mojego biura poselskiego dotarły pisma redagowane przez przedsiębiorców leśnych, świadczących swoje usługi w sektorze leśno-drzewnym i współpracujących z przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. Przywołany wyżej ten duży podmiot gospodarczy eksponuje ekonomiczne efekty swojej działalności, natomiast w owym budzącym zresztą szacunek rachunku nie wykazuje godnego uwagi wkładu, jaki w owe finalne wyniki wnosi masa drobnych przedsiębiorstw leśnych.
Z docierających do mnie i groźnie brzmiących informacji wynika bowiem, że główny gospodarczy partner owych przedsiębiorstw, czyli Lasy Państwowe jednostronnie odstępuję od współpracy ze swym tak ważnym logistycznie zapleczem, a w efekcie te małe przedsiębiorstwa tracą front pracy, ponieważ ich wysoce specjalistycznych usług nie potrzebuje żaden inny działający w tym obszarze podmiot. To nagłe zerwanie współpracy dotychczasowy partner Lasy Państwowe, tłumaczą potrzebą troski o własnych pracowników. W efekcie na przysłowiowym lodzie pozostawia tych, którzy wnieśli bardzo duży wkład w gospodarcze wyniki działalności Lasów Państwowych. Dlatego pytam:
Dlaczego władze przedsiębiorstwa Lasy Państwowe tak skrajnie formalistycznie potraktowały swoich lojalnych i długoletnich partnerów, czyli drobnych przedsiębiorców leśnych?
Co zamierza zrobić Pan Minister, by ci pozbawieni frontu pracy drobni przedsiębiorcy przetrwali najgorszy dla siebie okres, skoro wiadomo, że staną się niezbędni, gdy pojawi się szansa pełnej odbudowy szerokiego profilu firmy Lasy Państwowe?
 
Z poważaniem
Władysław Kosiniak-Kamysz
Poseł RP

Dodatkowe informacje