Najnowsze aktualności

17.01.2019 Koszty prac w leśnictwie

    Główny Urząd Statystyczny w najnowszej publikacji  Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2018 przedstawił koszty pracy w leśnictwie.  Przeciętny koszt godziny pracy zatrudnionego w leśnictwie w 2017 r. wyniósł 57 zł i od 2010 r. wzrósł o 28%.  Koszt pracownika zatrudnionego w sektorze publicznym wyniósł 69,22 zł za godzinę, a w sektorze prywatnym 29,61 zł/godzinę. 

Wg. GUS w 2017 r. w leśnictwie pracowało 37 435 osób w tym 25 455 w sektorze publicznym i 11 980 w sektorze prywatnym. Najwięcej bo 3965 osób w pracuje w województwie zachodniopomorskim, z czego 2464 w sektorze publicznym i 1501 w sektorze prywatnym.  W badaniach GUS nie uwzględnił podmiotów gospodarczych zatrudniających mniej niż 9 osób. 

Dodatkowe informacje