05.04.2018 Elektroniczna rewolucja w przetargach

Już za kilka miesięcy wchodzą w życie przepisy, które zrewolucjonizują zamówienia publiczne w Lasach Państwowych i będą dotyczyły w zasadzie wszystkich firm leśnych.
Zmiana nastąpi dwustopniowo. W przetargach ogłoszonych 18 kwietnia i później, JEDZ będzie musiał zostać złożony w formie elektronicznej. Etap przejściowy zakłada, że sposobem dostarczenia elektronicznego JEDZ-a będzie e-mail. ZUL będzie zobowiązany przy tym w odpowiedni sposób zaszyfrować dokument oraz opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób na odszyfrowanie JEDZ-a przez Nadleśnictwo zostanie ujawniony na piśmie i dołączony do oferty, wciąż składanej w tradycyjnej formie.

Źródło: Firmy Leśne

Dodatkowe informacje